Forskning

Forskning

De siste årene har det vært forsket mer og mer på yoga og meditative metoder og deres helsefremmende effekter. 

Forskning på MediYoga – Medisinsk Yoga har pågått i Sverige siden 1998 da MediYoga – Medisinsk Yoga deltok i den første svenske studien på yoga, en ryggstudie gjennomført av Karolinska Instituttet. Deretter har det vært gjennomført flere studier i Sverige og internasjonalt. Danderyds Sykehus har siden 2007 fortløpende forsket på Medi Yoga – Medisinsk Yoga for hjerteproblemer som hjerteinfarkt og arterieflimmer, og Danderyds Sykehus har siden 2010 brukt Medi Yoga – Medisinsk Yoga som en del av rehabilitering for sine hjertepasienter. 

I 2001 ble det gjort en studie på en av Sverige største arbeidsplasser. Resultatet ble at de ansatte fikk redusert stressopplevelser og større arbeidskapasitet. I 1999 ble det gjort en studie på søvn med Södertälje Kommune i Sverige, hvor resultatet viser at Medi Yoga – Medisinsk Yoga ga bedre søvnkvalitet. Siden 2005 har Medi Yoga – Medisinsk Yoga arbeidet for både forebygging og rehabilitering av langtidssyke på Astra Zeneca. Alle disse studiene viser at Medi Yoga – Medisinsk Yoga er et effektivt verktøy for å få sykemeldte tilbake til arbeid igjen. I 2010 ble det gjort en studie med Kronofogd Myndigheten i Sverige (1 200 ansatte) med hensyn på stress og utbrenthet. Alle som gjorde Medi Yoga – Medisinsk Yoga fikk mindre stress, reduserte blodtrykket og kortisolnivået, redusert smerte, mindre hodepine og bedre søvn.

Integral Yoga er grunnlaget i Dr. Dean Ornish (ved Preventive Medicine Research Institute) sitt arbeide med å reversere hjerte/kar sykdommer, og Dr. Michael Lerner (ved Commonweal Cancer Help program) sitt arbeide med kreftpasienter.

Her er linker til spennende forskningsresultater på yoga og helsefremmende effekter:

http://scopeblog.stanford.edu/2013/05/02/how-meditation-can-influence-gene-activity/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20105062

Se flere forskningsresultater som vil fortløpende bli lagt inn på www.mediyoga.com

Medisinsk Yoga Nord, Postboks 436 - 8001 Bodø --- Besøksadresse: Storgata 32, 8006 Bodø --- Mail: kontakt@medisinskyoganord.no --- Tlf: 900 88 722