YogaFerie

YogaFerie

Bli med på yogaferie!

mediyoga.no finner du oppdatert informasjon om medisinsk yogaferietilbud.

 

 

 

 

Medisinsk Yoga Nord, Postboks 436 - 8001 Bodø --- Besøksadresse: Storgata 32, 8006 Bodø --- Mail: kontakt@medisinskyoganord.no --- Tlf: 900 88 722